nonstop

nonstop Kontaktujte nás na:

+ 421 915 893 354

info(at)firewalk.sk

Prihláste sa na FireWalk v termínoch, ktoré zistíte na našich telefónnych číslach.

Zorganizujte skupinu 10 – 15 ľudí vo vašej oblasti. Zabezpečíme vám nezabudnuteľný zážitok pre súkromnú skupinu alebo pre pracovný team.
nonstop