nonstop

nonstop Môže sa ktokoľvek zúčastniť tréningu Extreme a prejsť cez FireWalk?

Odpoveď: Áno. Naše firemné pravidlá dovoľujú absolvovať FireWalk komukoľvek (nad 15 rokov veku), kto je fyzicky i psychicky zdravý. S výnimkou osôb pod vplyvom omamných a psychotronických látok.


nonstop Existujú prípady ľudí, ktorí sa popálili pri chodení po uhlíkoch?

Odpoveď: Po svete boli desiatky zdokumentovaných prípadov.
  • 12. 07. 2004 Nový Zéland – „pokus o vytvorenie svetového rekordu vo Firewalkingu v meste Dunedin u 28 osôb skončil popálením – 11 osôb muselo byť hospitalizovaných.
  • 06. 10. 2000 Miami, Florida. Seminár pre sieť reštaurácii Burger King zaplatila konzultanta za zážitkové aktivity, v rámci ktorých 10 ľudí utrpelo popáleniny prvého a druhého stupňa.
  • 01. 09. 1998 Cheltenham, UK. Sedem spolupracovníkov poisťovacej spoločnosti sa popálilo v priebehu školenia.
  • na internete sa dá nájsť mnoho ďalších prípadovnonstop